Mobilne bezpieczeństwo

Kilka słów o anonimowości

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję wcielić się w detektywów, których zadaniem będzie: zdemaskowanie szajki nieuczciwców podszywających się pod znanych bajkowych bohaterów; wytropienie różnic pomiędzy podawaniem się za kogoś a anonimowością oraz przejście szkolenia z rozpoznawania sytuacji, w których możemy i powinniśmy pozostać anonimowi i takich, gdzie nie możemy tego zrobić. Wystarczą czujność, przenikliwość umysłu i oczy szeroko otwarte, a na pewno uda się rozwiązać wszystkie detektywistyczne zagadki i wykonać najtrudniejsze śledcze wyzwania.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, co oznacza słowo anonimowość;
 • wiedzą, że imienność może być pozorowana (np. rozmówca może podać fałszywe nazwisko i funkcję);
 • potrafią wskazać proste przykłady sytuacji, w których mogą lub powinni pozostać anonimowi oraz sytuacji, w których nie mogą zachować anonimowości w sieci i innych sytuacjach.

Metody

 • rozmowa
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • burza mózgów

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
 • uczestniczy w małych formach teatralnych
Edukacja społeczna. Uczeń:
 • odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
  Zajęcia komputerowe. Uczeń:
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0