Mobilne bezpieczeństwo

Chmurne archiwum

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się co to jest chmura – nie taka sunąca po niebie, z której czasem leje deszcz, ale taka, do której można „wlewać” nawet całe lawiny różnorodnych danych: zdjęć, filmów, słuchowisk, muzyki czy ebooków. Zobaczą też, jak stworzyć własną chmurę internetową i poznają jej kilka wad oraz zalet.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • znają pojęcie chmury internetowej;
  • wiedzą, jakie wady i zalety ma chmura;
  • potrafią wykorzystać prosty mechanizm chmury.

Metody

  • rozmowa
  • praca w grupach
  • prezentacja

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
Edukacja plastyczna. Uczeń:
  • podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0