Mobilne bezpieczeństwo

Świat aplikacji

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na śmiałków czeka garść informacji ukrytych na wyspie Aplikeili – skarbnicy wiedzy o niejednej aplikacji. Tylko dwa dzielne plemiona mogą zamieszkiwać wyspę i zdobywać wiedzę o aplikacjach z tabletów. Plemiona muszą się jednak najpierw dobrze przygotować, by móc z sukcesem buszować po wyspie. Wybiorą więc nazwy i stworzą totemy, by ruszyć na łowy i na koniec móc krzyknąć „już wszystko wiemy!”.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, że aplikacje dla dzieci i nie tylko mogą generować koszty, zarówno przy instalacji, jak i podczas ich późniejszego używania;
  • wiedzą, że instalowane w urządzeniach aplikacje mogą okazać się niebezpieczne.

Metody

  • rozmowa
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Edukacja społeczna. Uczeń:
  • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
Edukacja plastyczna. Uczeń:
  • podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0