Mobilne bezpieczeństwo

Między uwiecznieniem, a upublicznieniem wizerunku

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Wyobraźmy sobie, że na szkolnej tablicy ogłoszeń pojawia się informacja o międzyszkolnym konkursie filmowym. Taki konkurs to nie lada gratka, ale i wyzwanie. Jak się do niego przygotować? Jaki film nagrać? Co będzie do jego realizacji najbardziej potrzebne? O czym trzeba pamiętać chcąc pokazać go publiczności, no i jury!? Trzeba będzie wypełnić wszystkie punkty zgłoszenia i konkursowego regulaminu, a także rozszyfrować do czego potrzebujemy wymienionej w nim tajemniczej zgody na upublicznienie wizerunku. Wyzwań sporo i nie ma chwili do stracenia. Przygotowania czas zacząć!

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, że istnieje różnica pomiędzy zrobieniem zdjęcia lub nakręceniem filmu a udostępnieniem go publicznie;
  • potrafią wskazać proste przykłady upublicznienia (np. strona internetowa, druk, tablica ogłoszeń, wystawa);
  • wiedzą, że każdy ma prawo decydować o publikacji swojego wizerunku i swojego utworu oraz że osobami odpowiedzialnymi za taką decyzję w przypadku wizerunku dziecka są jego rodzice lub opiekunowie.

Metody

  • rozmowa
  • praca w grupach
  • praca indywidualna
  • praca grupowa
  • prezentacja

Podstawa programowa

Edukacja społeczna. Uczeń:
  • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0