Kompetencje cyfrowe

Mój pierwszy film

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia będą zaproszeniem do magicznego świata filmu. Dzieci sprawdzą swoje siły w sztuce aktorskiej, reżyserskiej i operatorskiej a pretekstem do powstania ich pierwszych filmowych dzieł będzie -wszystkim dobrze znana - bajka o Czerwonym Kapturku.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • potrafią nagrać film za pomocą dedykowanego narzędzia np. tabletu;
  • znają pojęcia z związane z nagrywaniem filmu, takie jak: zbliżenie (zoom), oddalenie, kadr;
  • rozumieją pojęcie trybu pełnoekranowego.

Metody

  • praca grupowa
  • rozmowa

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • wypowiada się w małych formach teatralnych.
Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
  • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi dla dzieci, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0