Kompetencje cyfrowe

Komputer skrzynią wspomnień

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzięki tajemniczej skrzyni wspomnień dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, jakie dane mogą gromadzić w komputerze. Zobaczą także jak można je porządkować, dowolnie przenosić z jednych folderów do drugich, oglądać, odsłuchiwać, czytać – czyli wielokrotnie wracać do swoich wspomnień schowanych w komputerze, jak w wielkiej, bardzo pojemnej skrzyni danych.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, że w komputerze mogą być zapisane różnorodne zasoby (np. teksty, obrazy, filmy);
  • wiedzą, że dane mogą mieć różne postaci (np. graficzną, audiowizualną, multimedialną);
  • potrafią wymienić przykłady różnych rodzajów zapisów w komputerze (np. dźwięk, zdjęcie, video).

Metody

  • praca grupowa
  • praca indywidualna
  • prezentacja
  • quiz

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0