Kompetencje cyfrowe

Elementy aktywne w aplikacjach

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat urządzeń komputerowych m.in. wskazać aktywne elementy aplikacji czy najważniejsze części urządzenia komputerowego. Każde komputerowe wyzwanie będzie ich przybliżać do wyjścia z labiryntu pytań i zadań, który nie tylko jest kręty i tajemniczy, ale także pełen niespodzianek.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • potrafią wymienić najważniejsze części urządzenia komputerowego;
  • potrafią wskazać elementy aktywne w aplikacjach zainstalowanych w urządzeniu komputerowym;
  • znają podstawowe funkcje tabletu.

Metody

  • praca w grupach

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • tworzy wypowiedzi
  • uczestniczy w małych formach teatralnych

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0