Korzystanie z informacji

Jak rozróżniać informacje prawdziwe od fałszywych?

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci co dzień zdobywają wiele informacji o świecie. Nie wszystkie źródła, z których czerpią, są wiarygodne. Lekcja uczy, że nie wszystko, co podają media, musi być prawdą, ale też media mogą posłużyć do weryfikacji zdobytej wiedzy.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, że w mediach można znaleźć informacje prawdziwe i fałszywe
  • rozumieją, że źródła dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne
  • wiedzą z kim i w jaki sposób porozmawiać o wiarygodności źródła.

Metody

  • mini-wykład prowadzącego
  • praca własna
  • praca w grupach
  • dyskusja

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę I:
  • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:
  • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Komentarze

Dorota Stępień

Bardzo dobry pomysł na lepsze poznanie tych źródeł i zrozumienie sensu korzystania z encyklopedii i słowników, jako źródła informacji.

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0