Kompetencje cyfrowe

Ja i mój komputer

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję odkryć, jak przygotować siebie i sprzęt komputerowy do pracy, m.in. przyjąć odpowiednią pozycję ciała, ustawić światło, sprawdzić czy urządzenie podłączone jest do prądu lub naładowane i gotowe do uruchomienia. Dowiedzą się także, dlaczego warto wyłączać nieużywane sprzęty z gniazdka - a wszystko to dzięki obrazkowej zgadywance skrywającej całą tę ważną wiedzę.

Cele operacyjne

Dzieci:

  • wiedzą, jak przygotować stanowisko pracy z komputerem;
  • wiedzą, że należy dbać o włączanie i wyłączanie urządzeń komputerowych stosownie do potrzeb oraz potrafią zadbać o zapewnienie zasilania sprzętu komputerowego.

Metody

  • praca w grupach
  • rozmowa

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:

  • zna zagrożenia w internecie oraz wynikające z korzystania z komputera i multimediów.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń:

  • dba o prawidłową postawę.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0