Ekonomiczne aspekty działania mediów

Czy to jest reklama?

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dociera do nas codziennie wiele komunikatów. Mają one różne cele, treść i formę. Warto wiedzieć, które z nich zostały stworzone, aby przekazać nam pewną wiedzę, pewne użyteczne informacje, a które są reklamą produktów czy usług. Poprzez stworzenie różnorodnych plakatów, dzieci będą miały szansę lepiej rozeznać się w kierowanych do nich - jako odbiorców - przekazach, a także spojrzeć z większym dystansem na otaczające ich na co dzień reklamy.

Cele operacyjne

Dzieci:

  • potrafią rozróżnić komunikaty informacyjne i perswazyjne;
  • wiedzą, co to jest reklama oraz są świadome, że nie można jej przyjmować bezkrytycznie;
  • potrafią wyszczególnić reklamy uliczne, prasowe, internetowe, telewizyjne.

Metody

  • praca w grupach
  • rozmowa

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

  • korzysta z informacji

Edukacja plastyczna. Uczeń:

  • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych.
  • podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0