Ekonomiczne aspekty działania mediów

Co to jest komunikat?

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję wspólnie zdefiniować słowo „komunikat”, wcielić się w role nadawców i odbiorców, odkryć, w których mediach nadawane są komunikaty, do których możemy wracać wielokrotnie, a w których – jeśli nie nagramy prezentowanych treści – zobaczymy, usłyszymy lub przeczytamy dany komunikat tylko raz. Znajdą też wyjątki od tej reguły, przeprowadzą burzę mózgów i wystąpią w scenkach rodzajowych z telefonem w roli głównej.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, co to jest komunikat;
  • wiedzą, że do komunikacji potrzebni są nadawcy i odbiorcy komunikatów;
  • potrafią wskazać media, które dają możliwość wielokrotnego odtworzenia nadawanego komunikatu oraz te, w których pojawi się on w danej formie jedynie raz.

Metody

  • odgrywanie scenki
  • rozmowa
  • burza mózgów
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
  • tworzy wypowiedzi
  • uczestniczy w małych formach teatralnych

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0