Korzystanie z informacji

Dzielni poszukiwacze informacji

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczestnicy i uczestniczki mają okazję wybrać się w daleką podróż. Poprzez zadania związane ze zbieraniem danych dotyczących organizacji tej ekscytującej wyprawy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi sposobami wyszukiwania informacji.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, gdzie można wyszukiwać informacje;
 • wiedzą, że decyzje najlepiej podejmować w oparciu o informacje z różnych źródeł;
 • potrafią wyszukiwać informacje;
 • potrafią oceniać, w jaki sposób wyszukane informacje będą im przydatne.

Metody

 • rozmowa
 • głosowanie
 • praca w grupach
 • prezentacja

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, tworzy wypowiedzi: dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.
Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:
 • umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, tworzy teksty i rysunki: wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0