Prawo

Piłkarski mecz- powtórzenie wiadomości

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci w duchu piłkarskiego klimatu, rozegrają mecz sprawdzający wiedzę o prawie. Gra/zabawa jest na tyle uniwersalna, że można ją dostosować do każdego zagadnienia , które chcemy sprawdzić. Potrzebujemy tablicy i magnesu (będzie to nasza piłka meczowa)

Cele operacyjne

Dziecko: - zintegrowane z grupą, komunikuje się i współpracuje, czerpie przyjemność ze wspólnej zabawy - zna zagrożenia wynikające z korzystania z mediów - zna zasady korzystania z mediów i je stosuje - rozumie, że ludzie mają różne prawa i czym jest prawo - wie, czym jest niepełnosprawność - rozumie, że ma prawo decydować z kim dzielić się swoja twórczością

Metody

gra dydaktyczna

Fragment scenariusza

Zajęcia rozpoczynamy od podziału na dwie drużyny. Przedstawiamy dzieciom reguły gry. Pytania można wydrukować, pociąć na paseczki, włożyć do pudełka i losować. Na tablicy rysujemy zarys boiska z dwiema bramkami- tam będziemy strzelać gole z naszej wiedzy. Pomiędzy środkiem boiska a każdą bramką dorysowujemy jeszcze po trzy linie - to na nie będziemy wskakiwać jeżeli dobrze o ...

Komentarze

Iwona Kamińska

Ależ aktualny temat Pani Marzenko! Dziękujemy za ten scenariusz!

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Marzena Synus-Pruś

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0