Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Kiedy widzę dobro, kiedy widzę zło

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

W przekazach medialnych, tak jak w życiu, pojawiają się dobrzy i źli bohaterowie. Zajęcia zachęcają do zastanowienia się nad ich wspólnymi cechami, a także konsekwencjami dobrego i złego zachowania różnych postaci. Zwracają też uwagę na to, że pozory mogą mylić i straszny potwór skrywa czasem wrażliwość i wielkie serce.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • znają pojęcia dobra i zła, potrafią ocenić dane zachowanie jako dobre lub złe;
  • wiedzą, że dobre i złe zachowania mają swoje konsekwencje;
  • potrafią wskazać przykłady dobrych i złych zachowań bohaterów w przekazach medialnych.

Metody

  • drama
  • praca w grupach
  • burza mózgów
  • rozmowa

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę I:
  • w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I::
  • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Monika Prus-Głaszczka

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0