Korzystanie z informacji

Różnorodność źródeł informacji

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Codziennie poszukujemy informacji. Ważne jest, żeby wiedzieć, skąd uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Podczas lekcji uczestniczki i uczestnicy przekonają się, że blisko nas istnieją różne źródła informacji, z których warto samodzielnie lub z pomocą rodziców skorzystać.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, że istnieją różne źródła informacji;
 • potrafią nazwać najważniejsze źródła, z których korzystają;
 • potrafią dopasować do zadanego pytania źródło informacji, z którego mogą uzyskać odpowiedź;
 • wiedzą, że przy korzystaniu z niektórych źródeł należy poprosić o pomoc dorosłych.

Metody

 • burza mózgów
 • praca w grupach
 • podsumowanie pracy w grupach
 • mini-wykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna, Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.
Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę I i III:
 • w zakresie ekspresji przez sztukę: podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Komentarze

Alicja Nehring

Mocno angażujący scenariusz, wycisnął z nas nie jedną krople "potu", ale warto było. Dzieci się bardzo dużo nauczyły.

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0