Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Kampanie społeczne – by zmieniać świat na lepsze

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Kampanie społeczne dostarczają nam wiedzy o różnych sprawach, zachęcają do przemyśleń i podejmowania działań, które mają zmienić coś na lepsze. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jak wyglądają takie kampanie, czego mogą dotyczyć oraz jak za ich pomocą można zmieniać świadomość dotyczącą ważnych problemów.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą czym jest kampania społeczna;
  • wiedzą, że kampanie społeczne dotyczą problemów świata i ludzi;
  • potrafią zbudować własny przekaz dotyczący ważnego dla nich problemu.

Metody

  • rozmowa
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • prezentacja

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna.Uczeń kończący klasę I:
  • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura.
Edukacja plastyczna.Uczeń kończący klasę III:
  • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Monika Prus-Głaszczka

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0