Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Empatia w komunikacji

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Lekcja pomaga dzieciom zrozumieć, że komunikacja za pomocą mediów, to wciąż komunikacja międzyludzka, która wymaga szacunku i wrażliwości na emocje drugiego człowieka.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, czym są emocje i potrafią podać ich przykłady;
  • wiedzą, że komunikat bezpośredni i nadany za pomocą mediów może wywołać u odbiorcy różne emocje;
  • rozumieją, że komunikacja za pomocą mediów to także komunikacja między osobami, którym należy się szacunek.

Metody

  • burza mózgów
  • rozmowa
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • praca indywidualna

Podstawa programowa

Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:
  • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:
  • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0