Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Przyjaźń - to, co najważniejsze

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Czym jest prawdziwa przyjaźń? Co jest dla nas ważne w przyjaźni? Media i nowe technologie dają nam ogromne możliwości komunikacyjne. Dzięki nim możemy poznać ciekawe osoby z całego świata. Zajęcia zaprezentują dzieciom wartość przyjaźni, także tej na odległość. Pomogą również zrozumieć, że może to być niewystarczająca alternatywa dla komunikacji interpersonalnej i budowania głębokich relacji z drugim człowiekiem.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • rozumieją czym jest przyjaźń;
  • znają zalety i wady przyjaźni na odległość;
  • rozumieją, że komunikacja przez media może być niewystarczającą formą komunikacji interpersonalnej.

Metody

  • zabawa ruchowa
  • rozmowa
  • praca w parach
  • praca indywidualna

Podstawa programowa

Etyka. Uczeń:
  • nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości;
  • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (grzecznie zwraca się do innych, współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.);

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Monika Prus-Głaszczka

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0