Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Lekcja Sekret, tajemnica – kiedy poprosić o pomoc dorosłych

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Jedną z najważniejszych cech przyjaciół jest umiejętność dochowania tajemnicy. Kiedy decydujemy się nią podzielić z drugą osobą, liczymy, że ta nie jej powtórzy nikomu. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których można, a nawet trzeba przekazać zaufanemu dorosłemu czyjąś tajemnicę, mając na względzie dobro tej osoby. Jak rozpoznać tego typu sytuację i mądrze zareagować? Dzieci będą miały okazję bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, analizując przygotowane przez siebie krótkie scenki.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, co oznacza pojęcie tajemnica;
  • potrafią rozróżnić sytuacje, w których należy dochować tajemnicy i takie, gdy powinno się nią podzielić z zaufaną osobą dorosłą.

Metody

  • quiz
  • praca w grupach
  • drama
  • rozmowa

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna, Uczeń:
  • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
Edukacja społeczna. Uczeń:
  • odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;
  • odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym;
Etyka. Uczeń:
  • wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów;

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Anna Gruhn, Barbara Krywoszejew

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0