Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Publikowanie w Internecie - historia pocztówkowej krainy

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą miały okazję poznać opowiadanie „Publikowanie w internecie – historia Pocztówkowej Krainy”, które przestrzega przed nieprzemyślanym publikowaniem w sieci informacji, zdjęć i filmików o sobie i innych. Dowiedzą się także, jak postępować, kiedy niepożądany materiał - mimo wszystko - trafi do internetu.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, że treści raz zamieszczonych w internecie nie można usunąć;
 • wiedzą, jak zareagować w przypadku publikacji niechcianych materiałów na swój temat;
 • wiedzą, że prawo do anonimowości w sieci nie oznacza bezkarności – można zidentyfikować osobę publikującą informacje pod pseudonimem;
 • wiedzą, jakie mogą być konsekwencje wynikające z publikacji wizerunku i informacji o sobie i innych.

Metody

 • rozmowa
 • zabawa ruchowa
 • praca indywidualna
 • burza mózgów

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń:
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych.
 • podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).
Zajęcia komputerowe. Uczeń:
 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i multimediów, dostrzega zagrożenia w internecie.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0