Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Bezpieczna poczta

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie będą mieli okazję rozpakować tajemniczą paczkę pełną informacji i wyzwań związanych z bezpieczną komunikacją w internecie. Zostaną także pogromcami niesfornego wirusa. W tym celu nauczą się m.in. jak ustawić mocne hasło, poradzić sobie ze spamem oraz podejrzanymi mailami.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • znają zasady, które pomogą im bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej;
  • wiedzą, że komunikaty mogą być prywatne i publiczne, i każda z tych sfer ma właściwe sobie narzędzia, np. list to korespondencja prywatna, informacja na szkolnej tablicy ogłoszeń to komunikat publiczny;
  • wiedzą, jakie wybrać narzędzia, gdy chcą skorzystać ze sfery komunikacji prywatnej, a jakie w przypadku komunikacji należącej do sfery publicznej.

Metody

  • praca w grupach
  • mini - wykład

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
  • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i multimediów, dostrzega zagrożenia w internecie.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0