Kreatywne korzystanie z mediów

Nasza wirtualna galeria

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci otrzymają zaproszenie do wirtualnego muzeum. Poza zwiedzaniem wybranej wystawy, stworzą w sieci własną galerię sztuki z wykonanymi przez siebie pracami.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą co to jest digitalizacja;
  • wiedzą, że dzięki digitalizacji możemy mieć dostęp do treści, które często nie byłyby dla nas dostępne, np. obejrzeć w internecie eksponaty muzeum położonego w dalekim mieście lub kraju;
  • wiedzą, jak w prosty sposób zdigitalizować treści.

Metody

  • praca w grupie
  • prezentacja
  • praca indywidualna

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:
  • wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0