Kreatywne korzystanie z mediów

“Pozdrowienia z wakacji - edycja cyfrowych zdjęć.”

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Przetwarzanie treści cyfrowych stało się jedną z umiejętności, które przydają się nie tylko w czasie wolnym (np. podczas montowania filmów z wakacji), ale także w szkole i pracy zawodowej. Warto więc już dziś zacząć stawiać pierwsze kroki w jednym z prostych, stworzonych do tego celu programów. Dzieci zdobędą pierwsze edytorskie i graficzne doświadczenia, tworząc pocztówkę z egzotycznych wakacji.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, że za pomocą odpowiednich programów można przetwarzać zdjęcia, grafikę, filmy wideo i dźwięk;
  • potrafią przetwarzać w podstawowym zakresie dostępne treści medialne/cyfrowe.

Metody

  • rozmowa
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:
  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.
Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:
  • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach.
  • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0