Kreatywne korzystanie z mediów

Dźwiękowy przewodnik

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci dowiedzą się, jak stworzyć autorski dźwiękowy przewodnik. Obiektem nastawianych uszu i tworzonych nagrań będą odgłosy typowe dla miejsca, w którym odbywają się zajęcia. Przeniesione do komputera lub tabletu przewodniki posłużą do krótkiej gry w „zgadnij, jaki to dźwięk”.

Cele operacyjne

Dzieci:

  • potrafią posługiwać się prostym sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku,
  • potrafią za pomocą prostego sprzętu przygotować tematyczne nagranie,
  • wiedzą, że utrwalone nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy, przewijać, zastopować w dowolnym momencie, a także przenieść do komputera/na inny nośnik.

Metody

  • rozmowa
  • burza mózgów
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:

  • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:

  • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0