Kreatywne korzystanie z mediów

Fotograficzne laboratorium

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci odwiedzą fotograficzne laboratorium, w którym nie tylko robi się zdjęcia, ale i demaskuje najczęściej popełniane przez fotografów błędy i układa z fotografowanych obiektów autorskie kompozycje. Ponadto dowiedzą się m.in. jak wygląda perspektywa ptasia i żabia, a także zgłębią tajniki zasady trójpodziału.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • znają podstawowe zasady poprawnej kompozycji, zasadę trójpodziału kadru w fotografii i techniki robienia zdjęć,
  • potrafią wyrazić swoją opinię na temat danego zdjęcia,
  • potrafią zrobić zdjęcia za pomocą odpowiedniego sprzętu lub/i oprogramowania.

Metody

  • rozmowa
  • mini - wykład
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę I:
  • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych.
Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Komentarze

Roksana Mazgaj

Do powyższego scenariusza posiadam prezentacje wszystkich zdjęć, które są dodatkowym materiałem. Gdyby chciał ktoś urozmaicić zajęcia to zapraszam- wyślę i pomogę ;-)

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0