Prawo

Wiem, jak bezpiecznie korzystać z mediów

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Zagrają w tym celu w grę, w której pomogą małemu pingwinkowi rozwiązać kilka problemów, jakie napotkał używając swojego nowego tabletu. Podejmą też próbę uzupełnienia kontraktu, który oni sami - a także mały pingwinek - mogliby zawrzeć z rodzicami. A wszystko po to, by korzystanie z mediów i sieci było łatwiejsze i bardziej bezpieczne.

Cele operacyjne

Dzieci:

 • znają zasady korzystania z mediów;
 • wiedzą, jak zachować się, gdy w sieci zobaczą coś niepokojącego;
 • znają podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z mediów.

Metody

 • gra
 • rozmowa
 • praca grupowa

Podstawa programowa

Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:

 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:

 • zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc

Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów:
 • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów.

Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:

 • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral ­- Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0