Prawo

Prawa małego autora

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci tworzą i stają się autorami swoich dzieł. Mały autor ma takie same prawa jak duży. Powinien je znać, żeby umieć szanować własną i cudzą pracę.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, kto to jest autor;
  • rozumieją, że mają prawo decydować, z kim dzielą się swoją twórczością;
  • wiedzą, co to jest plagiat;
  • rozumieją, dlaczego nie wolno plagiatować cudzych utworów;
  • wiedzą, co to jest cytat; potrafią wskazać cytat we własnej i cudzej wypowiedzi.

Metody

  • rozmowa
  • gra
  • burza mózgów
  • praca w parach

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0