Język mediów

Emocje w kropkach i kreskach, czyli o emotikonach

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci wchodzą właśnie w świat krótkich wiadomości uzupełnianych uśmieszkami, smutnymi buźkami lub podniesionym kciukiem. W trakcie zajęć dowiedzą się do czego służą emotikony i rysunki gestów oraz nauczą się rozumieć je i samodzielnie stosować.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • rozumieją, co to są emocje;
 • wiedzą, że przekazy medialne wykorzystują rysunki i gesty, żeby przekazywać emocje;
 • potrafią odczytać i właściwie użyć proste emotikony;
 • wiedzą, że gesty w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia.

Metody

 • dyskusja
 • praca w grupach
 • drama
 • podsumowanie pracy w grupach
 • mini-wykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0