Kompetencje cyfrowe

"Hejt!-powiedz stop"

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie dowiedzą się, czym jest hejt. Jakie są przyczyny i konsekwencje publikacji obraźliwych komentarzy w Internecie. Będą mieli okazję obejrzeć film profilaktyczny" Homo znaczy człowiek". Wykonają plakat imitujący kampanię społeczną "Hejt!- powiedz stop".

Cele operacyjne

Uczniowie: - wiedzą, czym jest hejt. - wiedzą, że treści zamieszczone w Internecie zostają tam na zawsze; - znają przyczyny, konsekwencje i metody walki z hejtem; - wiedzą, że bycie anonimowym w sieci nie oznacza bycia bezkarnym.

Metody

rozmowa, burza mózgów, praca indywidualna

Fragment scenariusza

Na początku zajęć przedstaw temat- "Hejt!-powiedz stop". Uczniowie poznają przyczyny, konsekwencje i metody walki z hejtem. Zapytaj uczniów czy wiedzą, czym jest hejt. Na środku tablicy napisz "hejt" i w formie mapy myśli wypisz przykłady podawane przez uczniów. Podsumuj pracę podając definicję hejtu. Zaczerpnij ją z sieci bądź słownika języka polskiego. Zapytaj uczniów, ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Edyta Pieniążek

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0