Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Kto jest prawdziwym przyjacielem?

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Praca z Photonami. Nauczyciel przygotowuje karteczki na których wypisane są cechy pozytywne i negatywne. Dzieli dzieci na trzyosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje 6 różnych cech. Zadaniem dzieci jest określenie cech pozytywnych i negatywnych za pomocą rekacji robota (dźwięk i kolor).

Cele operacyjne

Uczniowie rozróżniają cechy dobrego przyjaciela. Wyjaśniają pojęcia, których nie rozumieją. Posługują się robotem Photon - układają odpowiedni program. Potrafią wyszukać w internecie znaczenie danego słowa.

Metody

Rozmowa, burza mózgów, aktywna praca z robotem edukacyjnym, praca z komputerem - słownik.

Fragment scenariusza

1. Próba odpowiedzenia na pytanie "Kim jest prawdziwy przyjaciel", na podstawie doświadczeń uczniów. 2. Praca z Photonami. Nauczyciel przygotowuje wcześniej karteczki na których są wydrukowane nazwy cech dobrego przyjaciela i cech negatywnych, np: dobry, cierpliwy, pomocny, wierny, uczynny, lojalny, szczery, bezinteresowny, wyrozumiały, miły, agresywny, wyśmiewa się, bije innych, nieku ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Niedziela

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0