Język mediów

Te same historie, różne media

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Poruszając się w świecie mediów możemy zaobserwować, że te same treści pojawiają się w nich w bardzo różnych formach. Czym różnią się między sobą? Jak powinny być przygotowane? Czy ten sam przekaz, który usłyszymy w radiu sprawdzi się np. w telewizji? Uczniowie będą mieli szansę nie tylko poszukać odpowiedzi na powyższe pytania, ale i sprawdzić swoje siły w przełożeniu treści usłyszanej bajki na zupełnie inny środek przekazu, a dokładnie dokonać komiksowej interpretacji fragmentu audiobooka.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • rozpoznają różne środki przekazu;
  • potrafią wskazać podstawowe różnice pomiędzy środkami przekazu np. czym różni się książka od audiobooka;
  • potrafią przełożyć prostą treść na inną formę przekazu.

Metody

  • rozmowa
  • praca w grupach

Podstawa programowa

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę I:
  • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • w zakresie recepcji sztuki: rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Walczak

Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0