Korzystanie z informacji

"Palcem po globusie"

Scenariusz zajęć 50 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie wybierają na globusie przypadkowe miejsce wakacyjnej podróży; korzystając z Internetu wybierają najważniejsze informacje na ten temat; zapisują je w ciekawy sposób na kartkach formatu np A6 tworząc ulotkę. Na koniec prezentują grupie swoje dzieło.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi: wypowiedzieć się na zadany temat; korzystać z Internetu jako źródła informacji; potrafi selekcjonować informacje gromadząc te najważniejsze; przedstawić informacje w formie graficznej /ulotka/

Metody

rozmowa, praca z tekstem źródłowym, przekład intersemiotyczny

Fragment scenariusza

Wprowadzenie: - uczniowie wypowiadają się na temat celów wakacyjnych podróży, które są im znane i które chcieliby poznać, - 10 min - zapoznanie uczniów z narzędziem jakim jest globus i jakich informacji nam dostarcza.- 5 min Część właściwa: - uczniowie wprawiają globus w ruch - wskazują palcem miejsce na globusie - omówienie miejsca /gdzie się znajduje/ - odnajdują w Inter ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Natalia Potok

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0