Dziecko w środowisku medialnym

Współczesna wersja "Śpiącej Królewny"

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci, po zapoznaniu się z bajką, tworzą scenariusz przedstawienia.

Cele operacyjne

-dziecko zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i gier komputerowych, -potrfawi właściwie zagospodarować czas wolny,

Metody

słowne-czytanie -czynne-inscenizacja

Fragment scenariusza

Materiał może być odczytany dzieciom w czasie lekcji związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu. Na jego podstawie uczniowie mogą przygotować przedstawienie.

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Sława Piaskowska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0