Kompetencje cyfrowe

Multimedialna autoprezentacja

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia nauczą jak prawidłowo wykonać autoprezentację, żeby wzbudziła zainteresowanie u odbiorcy. Ponadto przybliżą zasady i techniki nagrywania filmu oraz umożliwią praktyczne umiejętności obsługi sprzętu audio video.

Cele operacyjne

- znają pojęcie autoprezentacji, - prezentują swoje mocne strony, - potrafią nagrać krótki film przy użyciu różnego sprzętu, - znają pojęcia: plan, obiekt, zoom, kadr, montaż, operator.

Metody

Wykład, rozmowa, burza mózgów, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne,

Fragment scenariusza

Powitaj uczniów, przypnijcie emblematy MegaMisji. Zapoznaj z tematyką zajęć i w formie krótkiego wykładu wyjaśnij co oznacza pojęcie autoprezentacja. Zwróć szczególną uwagę jakie elementy powinna zawierać autoprezentacja. Przeprowadź burzę mózgów: co chcecie powiedzieć o swojej klasie. Pomysły zapiszcie na tablicy. Spośród grupy wyłoń (losowo, w drodze głosowania lub pr ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Arleta Krysińska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0