Programowanie

"Każdy może kodować z MegaMisją”

Scenariusz zajęć 30 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

•pilnujemy, żeby nikt nie poczuł się przegranym – gdy ktoś ma problemy z opanowaniem gry, nauczyciel rozgrywa z nim partię szkoleniową głośno analizując wszystkie ruchy i przypominając zasady gry i koniecznie dając dziecku wygrać. Eleganckie przegrywanie (tak, żeby uczeń nie zorientował się w naszym zamiarze) to też sztuka.

Cele operacyjne

•myślenie logiczne i strategiczne, •pamięć i orientacja przestrzenna, •umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, •intuicję, wyobraźnię, •umiejętność koncentracji, •umiejętność radzenia sobie ze stresem, •zdolność doskonalenie się.

Metody

•uczymy w ruchu •nie podajemy gotowych rozwiązań

Fragment scenariusza

1. Wprowadzenie (ok. 5 min) 2. Przedstawienie zasad (10-15 min) 3. Partia demonstracyjna (5-10 min) 4. Druga partia demonstracyjna (5-10 min) 5. Gra próbna (10 min) 6. Turniej (30min)

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Ilona Klotz (lider)

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0