Etyka i wartości w komunikacji i mediach

W Internecie znalezione, czy skradzione?

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Podczas zajęć uczniowie poznają sposoby udostępniania dzieł, dowiedzą się, czym jest wolna licencja i dlaczego nie możemy wykorzystywać wszystkich obrazków z sieci. Uczniowie stworzą krótkie opowiadania, do których ilustracji szukać będą w repozytoriach obrazów na wolnej licencji.

Cele operacyjne

Uczniowie: - wiedzą, że każdy ma prawo do swoich prac i decyzji, na jakich warunkach je udostępnia; - wskazują różne rodzaje udostępniania prac; - korzystają z zasobów dostępnych na wolnej licencji; - ćwiczą twórcze myślenie poprzez tworzenie historii z wylosowanymi słowami.

Metody

rozmowa, praca w grupach, praca twórcza, korzystanie z nowych technologii

Fragment scenariusza

1. Na początku zajęć poproś uczniów o napisanie na 2 karteczkach po jednym słowie, które przychodzi im do głowy. Ważne, by było to szybkie i spontaniczne, bez zastanawiania się. Złożone kartki wrzuć do woreczka. 2. Przypomnij uczniom misję o prawach autorskich – o tym, że każdy, kto coś stworzy ma prawo do swoich prac i nikt inny nie może się pod nimi podpisywać, ani wyko ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Mira Chlebicka

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0