Język mediów

Myślę, że... - o wyrażaniu swojej opinii

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Kiedy dziecko zaczyna poruszać się w świecie mediów, najwyższa pora rozstać się z dziecinnymi określeniami ,,to jest fajne" albo ,,to jest głupie". Młody człowiek powinien wiedzieć, jak może wyrażać własną opinię. W trakcie zajęć dowie się, czym się różni opinia od faktu i w jaki sposób kulturalnie przedstawić własne zdanie.

Cele operacyjne

Dzieci:
  • wiedzą, co to jest opinia;
  • potrafią wyrazić opinię;
  • wiedzą, co to znaczy, że ktoś ma inny gust.

Metody

  • prezentacja
  • dyskusja
  • burza mózgów
  • praca w grupach
  • mini-wykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna, Uczeń kończący klasę I:
  • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
  • tworzy wypowiedzi: w formie ustnej i pisemnej: kilku zdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0