Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Jak korzystać z komputera i telewizji?

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie poznają różne rodzaje mediów, zachowania właściwej postawy podczas korzystania z komputera , czy telewizji wyznaczone przez rodziców;

Cele operacyjne

Dzieci wiedzą czym jest komputer, telewizja, ich pozytywne cechy i zagrożenia podczas korzystania, potrafią podać przykłady innych mediów, znają zasady zachowania prawidłowej postawy podczas korzystania z komputera, lub telewizji.

Metody

m.indywidualna, dyskusja

Fragment scenariusza

1.Sformułowanie poprawnej wypowiedzi na temat Czym są telewizja, internet. 2. Wypisanie na tablicy rodzajów innych mediów. 3. Określenie i wypisanie zasad panujących w ich domach i wyznaczonych przez rodziców w zakresie korzystania z mediów. Praca indywidualna. 4. Podanie zasad przez dzieci i wypisanie przez nauczyciela na tablicy kredą bądź markerem. 5. Omówienie postawy i odleg ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0