Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Komunikacja bezpośrednia i pośrednia

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie stworzą mapę mentalną na temat każdej z możliwych komunikacji, wymienią wspólnie odczucia podczas takich rozmów, zastosują określanie odczuć i możliwe poznane już emotikony.

Cele operacyjne

dzieci wiedzą czym jest komunikacja pośrednia i bezpośrednia , potrafią wypisać znane im odczucia i dobrać do wybranego rodzaju komunikacji.

Metody

rozmowa , burza mózgów, dyskusja, praca w parach

Fragment scenariusza

1.Mapa mentalna wraz z prowadzącym na dużym arkuszu, lub tablicy. 2.Wypisanie odczuć towarzyszących podczas określonej rozmowy z kolegą i koleżanką" w cztery oczy" Dogłębna analiza i praca w parach. 3.Odczucia towarzyszące odczucia podczas rozmowy przez gg, np. "Nie było Cię dzisiaj w szkole, co to się stało?, szkoda No tak wiem też żałuje że zaspałam..." Jak się cieszę ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0