Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Integracja rówieśnicza i przez internet

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na zajęciach uczniowie będą wykonywać zadania integrujące grupy rówieśnicze, poznają i z pewnością docenią wartość przyjaźni.

Cele operacyjne

Dzieci rozumieją wartość i słowo" przyjaźni", poznają cechy przyjaźni bliskiej i tej dalekiej

Metody

dyskusja, burza mózgów, praca w parach i praca indywidualna

Fragment scenariusza

1. Machamy do najbliższej koleżanki, lub kolegi w klasie w geście powitania. Na sali ustawione są krzesła , (musi być więcej miejsca), należy wybrać takie pary dzieci, które prawdziwie sobie w szkole pomagają. Jedna z osób pełni rolę instruktora, druga musi dojść z zamkniętymi oczyma do określonego punktu. 2.Omówienie cech prawdziwej przyjaźni przez prowadzącego. 3.Wykonani ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0