Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Zwroty publiczne i bezpośrednie

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia będą przebiegać w formie zagadek , rozeznawania przez uczniów kiedy, jak i do kogo można zastosować poszczególne zwroty. Inaczej zwracamy się bezpośrednio do kolegi, koleżanki, zaś inaczej w sposób publiczny np na piśmie urzędowym. Będźie potrzebna tablica i marker lub kreda

Cele operacyjne

Uczeń po zajęciach odróżnia poszczególne zwroty bezpośrednie od oficjalnych Wie jak należy się odnosić do starszych, do kolegi, czy też jakich zwrotów użyć wypowiadając się publicznie

Metody

wywiad , rozmowa, burza mózgów

Fragment scenariusza

1. Przedstawienie tematyki i celu zajęć. Krótkie omówienie problematyki przez prowadzącego. 2.Podanie kilku przykładowych zwrotów i wyjaśnienie różnic. 3.Przeprowadzenie wywiadu i rozmowy prowadzącego z uczniami na temat jak odnoszą się do innych w domu, przez internet, w szkole do innych nauczycieli, czy też czytając ogłoszenie jakich zwrotów się używa. 4.Zagadki. Pytanie -o ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0