Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Tworzenie e-meili, pocztówki i listu.

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia będą się opierać o trzy przykłady sformułowań na podstawie wiadomości meilowej, pocztówki, czy też listu. Potrzebne będą 2 komputery, lub laptopy do scenki, kilka przykładowych pocztówek, tekst do pocztówki, list, kilka osobistych przykładowych listów między dwojgiem przyjaciół.

Cele operacyjne

-uczeń wie jak redagować w formie grzecznościowej list, pocztówkę, e- meil -potrafi sformułować list, pocztówkę, czy prowadzić rozmowę na portalu -wie jakie zwroty stosować podczas pisania listu, pocztówki czy też prowadzenia rozmowy

Metody

praca w grupach, dyskusja burza mózgów prezentacja

Fragment scenariusza

1. Poinformowanie uczniów o zadaniach na zajęciach dla poszczególnych grup. 2.Podział uczniów na 3 grupy A.Jedno zadanie -scenka na grupę. a. Hej Bartek b.Hej Tomek . a.Jak leci w nowej szkole? b. Super mam w końcu nowych przyjaciół, dużo czytamy,liczymy, razem przygotowujemy się do zajęć. W końcu am wymarzoną grupę.Wszyscy się bardzo dobre uczą i cieszy mnie to. a.O to g ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0