Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Żarty w sieci i kontakcie z innymi

Scenariusz zajęć 45 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie dowiedzą się czym są żarty i odegrają scenki z morałem.Będą wiedzieć jak należy się zachować w poszczególnych sytuacjach.

Cele operacyjne

-uczniowie wiedzą czym jest żart -potrafią rozrożnić sytuacje w których można żartować w sieci czy też w życiu codziennym -wiedzą kiedy podzielić się żartem lub ważną sprawą z osobą dorosłą

Metody

burza mózgów dyskusja prezentacja

Fragment scenariusza

1.Zapoznanie z tematem 2. Wyjaśnienie zagadnienia żart. Zadanie: Pytanko z załącznika. 3.Podział dzieci na 3 grupy 4. Przekazanie zadań oraz ich objaśnienie poszczególnym grupom. 5.Odegranie scenek przez poszczególne grupy. 6. Weryfikacja scenek prze inne grupy Odpowiedż na pytanie jakie były konsekwencje czynów w każdej ze scenek, omówienie jak należałoby się zachować w sy ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0