Kreatywne korzystanie z mediów

Moja plastyczna wystawa

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Możliwość obejrzenia w internecie wystawy prac wykonanych własnoręcznie przez dzieci. Prace z masy solnej już wysuszone i pomalowane farbami plakatowymi zostaną sfotografowane, zaś zdjęcia zapisane na koncie serwisie google, z możliwością obejrzenia przez uczniów i rodziców.

Cele operacyjne

-rozwijanie umiejętności plastycznych -umiejętność wykonywania zdjęć, tworzenia fotografii -ćwiczenie precyzyjności i pomysłowości w wykonywaniu zadań

Metody

prezentacji, dyskusji, praca indywidualna i zespołowa

Fragment scenariusza

Do zajęć będą potrzebne: prace dzieci np. mogą to być gotowe wykonane figurki z masy solnej, czy pomalowane farbami plakatowymi ciasteczka,laptop, projektor, aparat cyfrowy do robienia zdjęć, kabel umożliwiający podłączenie aparatu do komputera,dostęp do internetu, konto w serwisie google. 1. Na zajęcia uczniowie przynoszą gotowe zrobione figurki z masy solnej jeszcze nie pomalowa ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0