Kreatywne korzystanie z mediów

Kto to śpiewa?. Rozpoznawanie barw głosu

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Dzieci będą mogły nagrać swój głos podczas śpiewu, rozpoznać głos i brzmienie innych rozśpiewanych dzieci, swoich kolegów i koleżanek. Do zajęć będą potrzebne: dyktafon, telefon lub tablet z odpowiednim oprogramowaniem, lub niewielka kamera, kable do połączenia z komputerem, komputer, głośniki.

Cele operacyjne

-umiejętność posługiwania się sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku, -umiejętność przygotowania tematycznego nagrania z możliwością przeniesienia go na komputer i ponownego odtworzenia,

Metody

prezentacja, dyskusja, burza mózgów

Fragment scenariusza

1.Wprowadzenie do zajęć poprzez dyskusję, na temat jakie dźwięki i odgłosy słyszymy na co dzień. 2.Zaprezentowanie uczniom nagrania wybranej piosenki 3. Rozpoznanie przez uczniów głosu i usłyszanej piosenki (powinien być to utwór i osoba wykonująca znana uczniom)-burza mózgów 4. Uczniowie podzieleni są na grupy. W zależności od wielkości zespołu jeden reprezentant przygotow ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0