Kreatywne korzystanie z mediów

Historyjka obrazkowa z wycieczki

Scenariusz zajęć 90 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Uczniowie opowiadają kolejne wydarzenia z pobytu na wycieczce z rodzicami podczas wakacji. Na podstawie uporządkowanych zdjęć z wakacji. Do każdego z wydarzeń wykonują ilustrację farbami w porządku kolejnych zdarzeń. Podają własny tytuł historii z wyprawy.

Cele operacyjne

potrafią zaplanować opowieść, potrafią przedstawić opowieść graficznie rysunkiem i za pomocą gotowych zdjęć, potrafią zrobić zdjęcia własnym ilustracjom aby w pełni umieścić w kadrze wszystkie elementy,

Metody

Wywiad, dyskusja, burza mózgów, mini wykład

Fragment scenariusza

1.Przedstawienie przez uczniów własnej ciekawej historii z wakacji. 2.Wykonanie we właściwym porządku iluistracji do przedstawionych wydarzeń i opowieści na podstawie przyniesionych zdjęć. (Potrzebne farby i kartki z bloku) 3. Uporządkowanie prac we właściwej kolejności. 4. Nadanie tytułu dla swojej wyprawy 5. Wykonanie zdjęć pracom plastycznym 6, Weryfikacja prac przez pozos ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0