Mobilne bezpieczeństwo

Dzień Bezpiecznego Internetu w świetlicy

Scenariusz zajęć 120 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Nasz pomysł to zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, niebezpieczeństwami z tym związanymi oraz prezentacja kilku ciekawych bezpłatnych aplikacji, które przydadzą się wszystkim początkującym użytkownikom nowoczesnych technologii.

Cele operacyjne

• pokazanie dobrych stron Internetu, • zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa pracy w sieci, • uświadomienie uczniom roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci i do osób poznanych przez Internet, • nauka wyszukiwania informacji w Internecie, • utrwalenie podstawowych zasad kodowania.

Metody

• pogadanka, • quiz, • krzyżówka, • zabawy integracyjne, • praca w grupach, • praca indywidualna.

Fragment scenariusza

1. Wprowadzenie do tematu „Dzień Bezpiecznego Internetu w świetlicy szkolnej” 2. Wyszukiwanie informacji w Internecie: • Kiedy urodził się Władysław Broniewski? • Odszukać logo naszej szkoły. • Kim są Pigmeje? • Co to jest maczuga Herkulesa? • Poszukać wizerunku Psotnika. • Co to jest nick i awatar? Do czego służą? 3. Wymyślanie własnego nicku i podpisanie nim podkł ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Joanna Cybulska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0