Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Szukam przyjaciela

Scenariusz zajęć 80 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Kanwą tych zajęć jest film animowany „Przyjaźń” z serii „Księga cnót”, którego bohaterami (podobnie, jak w MegaMisji) są dzieci: Annie i Zack. A ponieważ każdy odcinek składa się z kilku krótkich bajek, łatwo pomiędzy nie „wpleść” interesujące nas zagadnienia.

Cele operacyjne

Dzieci: - znają pojęcie przyjaźni, - wiedzą, jakie cechy charakteryzują dobrego przyjaciela, - wiedzą, że o przyjaźń trzeba się troszczyć poprzez odpowiednie zachowania, - znają różne sposoby komunikowania się, - rozumieją, że komunikowanie się wyłącznie poprzez media, nie jest wystarczającą formą komunikacji.

Metody

Metody: - podająca: rozmowa, - problemowa (aktywizująca): krzyżówka, pantomima, „Rybi szkielet” ,quiz, - eksponująca: film, piosenka, - praktyczna: ćwiczenia dydaktyczne. Forma pracy: praca z całą grupą świetlicową, praca w parach, praca w zespołach.

Fragment scenariusza

1. Wprowadzenie: Powiedz dzieciom, że temat zajęć odgadną same, rozwiązując krzyżówkę z hasłem (załącznik 1). Po rozwiązaniu krzyżówki, zaproś ich do obejrzenia I części filmu „Przyjaźń” z serii „Księga cnót” - dostępny na YouTube (od 25sek do 8min i 30sek). 2. Cechy przyjaciela: Po emisji fragmentu filmu, podziel dzieci na 4-osobowe zespoły i poproś, aby na pod ...

Komentarze

Barbara Sobota

Bardzo dziękuję i pozdrawiam:-)

Justyna Kozłowska

Scenariusz super. Gratuluję:-)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Barbara Sobota

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0