Kreatywne korzystanie z mediów

Na Psotniczkowym balu

Scenariusz zajęć 75 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Podczas balu dla Psotniczków dzieci wykorzystają poznaną wiedzę dotyczącą robienia zdjęć, nagrywania dźwięków i robienia krótkich filmików.

Cele operacyjne

Dzieci: - potrafią posługiwać się prostym sprzętem do robienia zdjęć, nagrywania i odtwarzania dźwięku, - potrafią za pomocą prostego sprzętu przygotować album lub tematyczne nagranie, - wiedzą gdzie i jak opublikować swoją pracę

Metody

indywidualna grupowa

Fragment scenariusza

Przygotuj zaproszenie na Psotniczkowy bal i zostaw je w drzwiach sali, w której będziecie realizować zadanie. Zostaw w sali pudełko z niezbędnymi rzeczami do udekorowania sali. Po wejściu do sali powiedz, dzieciom, że Psotnik chyba o czymś zapomniał - o przygotowaniu sali i muzyki na bal. Korzystając ze znanych dzieciom serwisów internetowych, na których można znaleźć muzykę ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Małgorzata Machulska

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0