Kreatywne korzystanie z mediów

Zdjęcie z wakacji

Scenariusz zajęć 60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na podstawie modelu wzorcowego zdjęcia dzieci narysują wszystko co widzą na wybranym zdjęciu, wykonując to w programie: "Mały malarz" . Uczniowie dowiedzą się jak dostosować wymiar zdjęcia do wymiarów standardowych.

Cele operacyjne

poznanie możliwości programu : Mały malarz poznanie możliwości dostosowania obrazu do własnych potrzeb możliwość odtworzenia zdjęcia w postaci rysunku, korzystając z opcji programu: "Mały malarz"

Metody

rozmowa, prezentacja, praca w grupie

Fragment scenariusza

Po instalacji programu "Mały malarz"oraz zapoznaniu się z oryginalnym zdjęciem z pobytu na wakacjach, przyniesionym na zajęcia przez wychowawcę, uczniowie wykonają podobny rysunek, zawierający wszystko to , co widzą na zdjęciu. Materiał jest przeznaczony do pracy z grupą kilkuosobową. 1. Pokaż uczniom przyniesione jakiekolwiek dostępne zdjęcie z wakacji, aby wiedzieli: co mają um ...

Komentarze

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Magdalena Basiak

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0